Previous slide
Next slide

terms and conditions – ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ sexybaccarat123s และผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์ของ sexybaccarat123s ทั้งหมด ข้อตกลงนี้มีผลตามกฎหมาย ระหว่างคุณกับเว็บไซ์ต์ sexybaccarat123s หากคุณเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือบุคคล คุณจะต้องยอมรับข้อหนดว่าคุณยินยอมทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ sexybaccarat123s.com ดังกล่าวกับข้อกำหนดนี้

หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว โดยห้ามเข้าถึงและใช้บริการภายในเว็บไซต์ทั้งหมด แม้จะเป็นการเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์คุณจะต้องรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงทำความเข้าใจ ซึ่งจะมีผลตามข้อกำหนดดังกล่าวตลอดไป

คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ sexybaccarat123s.com แม้ว่าจะเป็นการทำข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม

ระบบบัญชีและการเป็นสมาชิก 

คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จึงจะสามารถใช้บริการของเว็บไซต์ได้ โดยการใช้บริการเว็บไซต์ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงนี้ คุณจะต้องยืนยันและรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ถ้าหากคุณสร้างบัญชีหรือสมาชิกบนเว็บไซต์ คุณจะต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลของตัวคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบการใช้บริการสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ การกระทำอื่นใดที่ผิดกฎหรือระเมิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางเว็บไซต์จำเป็นต้องตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้และเริ่มใช้บริการ การให้ข้อมูลใดๆที่เป็นเท็จ อาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อ

คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของคุณ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น เราอาจระงับ ปิดใช้งาน หรือลบบัญชีของคุณ (หรือลบส่วนใดส่วนหนึงของบัญชี) หากเราพบว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดตามข้อตกลงนี้ หรือการกระทำที่มีแนวโน้มจะทำลายชื่อเสียงและความปลอดภัยที่เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ของเรา หากเราลบบัญชีหรือระงับบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ของเราได้ เราอาจบล็อกอีเมล เบอร์โทร ชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ

เนื้อหาของผู้ใช้

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลของคุณที่ลงทะเบียนมาเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ในระหว่างการใช้บริการ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลง การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาทั้งหมด เราจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งมาหรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น โดยไม่รับรองหรือการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้น เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือลบเนื้อหา ที่ละเมิดต่อนโยบายของเรา หรืออยู่ในความเห็นชอบเหมาะสมของเราแต่เพียงผู้เดียว เรามีสิทธิ์ที่เก็บข้อมูลของคุณในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของเนื้อหาใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสำรองข้อมูลของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในบางโอกาสและในบางสถานการณ์ โดยไม่มีข้อผูกมัด เราอาจสามารถกู้คืนข้อมูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่ถูกลบ ที่เราได้สำรองข้อมูลไว้

ข้อห้ามใช้ 

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา:

(a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

(b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย

(c) ฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือกฎหมายท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ

(d) ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

(e) เพื่อก่อกวน ละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ

(f) เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด;

(g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ซึ่งจะหรืออาจนำไปใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต

(h) เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม

(i) เพื่อจุดประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม

(j) แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดที่ได้รับจากกฎหมาย หรือส่วนได้ส่วนเสีย ที่ข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร การประดิษฐ์ ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องร้องให้สละสิทธิ์ , สิทธิ์ในการประดิษฐ์ สิทธิ์ในการใช้งาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม และรวมถึงแอปพลิเคชันและสิทธิ์ในการสมัครและรับสิทธิ์ทั้งหมด สิทธิ์ในการเรียกร้องลำดับความสำคัญจากสิทธิ์ดังกล่าว และสิทธิ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าทั้งหมด หรือรูปแบบของการคุ้มครองและผลอื่นใดของกิจกรรมทางปัญญาที่มีอยู่หรือจะดำรงอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใดของโลก ข้อตกลงนี้ไม่ได้โอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ sexybaccarat123s หรือบุคคลที่สามให้กับคุณ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ระหว่างคู่สัญญา) กับ sexybaccarat123s แต่เพียงผู้เดียว

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้กับเว็บไซต์และบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ UFABET หรือผู้อนุญาต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและโลโก้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ

การใช้งานบนเว็บไซต์และบริการ คุณไม่มีสิทธิ์หรืออนุญาตในการทำซ้ำหรือดัดแปรงเครื่องหมายการค้าของ sexybaccarat123s.com

การชดใช้ค่าเสียหาย 

โดยคุณจะต้องตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น sexybaccarat123s หรือบริษัทในเครือ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตไม่ต้องรับผิดใดๆ จากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม ที่ถูกกล่าวหาจากบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาในส่วนของคุณ

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงที่ด้านล่างของหน้านี้ โพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเว็บไซต์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้งานบนเว็บไซต์และใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่นที่ระบุในขณะนั้น) จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา 

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง: https://sexybaccarat123s.com/

เอกสารนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2023

ค่ายเกมส์ดัง บาคาร่า สล็อต คาสิโนออนไลน์
New Zealand online casinos provide an exciting and convenient way for Kiwis to enjoy their favorite casino games from the comfort of their homes. These platforms offer a vast array of gaming options, including popular slots, poker, blackjack, roulette, and live dealer games, ensuring a diverse and engaging experience for all types of players. A standout feature of any New Zealand online casino is the availability of generous bonuses and promotions. New players are often greeted with attractive welcome bonuses, while regular players can benefit from loyalty programs and special promotions, adding extra value to their gaming sessions. These incentives not only enhance the gaming experience but also increase the chances of winning.